Premio Parioli, Rome (Italian Two Thousand Guineas) Group 1,

Gran Criterium, Milan Group 1